Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

TỪ NGÀY 26/02/2019 CTY THIÊN MINH SẼ DỜI QUA ĐỊA CHỈ MỚI LÀ 681 LÊ HỒNG PHONG P10 Q10 , MỌI HOẠT ĐỘNG CTY VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 21/4/2019

Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-20h) ,Chủ nhật (9h-17h)

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

LIKE NEW = NEW = ZIN ALL
RENEW = THAY VỎ

 

IPHONE X -XR
 

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
XR 64GB XANH DƯƠNG  (nguyên zin )  CÒN BH  14.300 LL CÒN HÀNG LIKENEW
         
IPX 256GB TRẮNG  (nguyên zin ) 15.950 LL,X CÒN HÀNG 98% 
         
 
 
 

IPHONE - 8PLUS - 8G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
8P 256GB VÀNG (nguyên zin )  12.950 LL CÒN HÀNG 98%
8P 256GB TRẮNG (nguyên zin )  12.750 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
8P 256GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  12.650 LL CÒN HÀNG 98%,
         
8P 64GB ĐỎ  CŨ (nguyên zin )  11.400 LL CÒN HÀNG 97%
8P 64GB ĐỎ  CŨ (nguyên zin )  11.650 LL CÒN HÀNG 98%
8P 64GB VÀNG  CŨ (nguyên zin )  11.300 LL CÒN HÀNG 97%
8P 64GB TRẮNG  CŨ (nguyên zin )  11.300 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
8P 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  11.200 LL,X CÒN HÀNG 98%
8P 64GB ĐỎ CŨ (nguyên zin ) Bảo hành tháng 8/2019 11.850 LL CÒN HÀNG 98%
         
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  Bảo hành tháng 8/2019 9.200 X CÒN HÀNG 99%
8G 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )  Bảo hành T9/2019 8.550 X CÒN HÀNG 98%
8G 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) Bảo hành T9/2019 8.200 X CÒN HÀNG 97%
         
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  8.700 X CÒN HÀNG 98%,99%+200K
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  8.400 X CÒN HÀNG 97%
8G 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 8.500 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
         

 

 

IPHONE  7G - 7 PLUS

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
7G 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 4.700 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ zin liền táo
7G 32GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 4.900 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ zin liền táo
         
7G 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 5.400 LL CÒN HÀNG 99%
7G 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 5.200 LL CÒN HÀNG 98%
7G 32GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 5.000 LL CÒN HÀNG 97%
7G 32GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 5.100 LL CÒN HÀNG 97%
         
7G 128 HỒNG CŨ (nguyên zin ) 5.500 LL CÒN HÀNG 97%
7G 128 HỒNG CŨ (nguyên zin ) 5.700 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
7G 128 TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 5.500 LL CÒN HÀNG 97%
7G 128 TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 5.700 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
7G 128 ĐEN  CŨ (nguyên zin ) 5.700 LL CÒN HÀNG 97%
7G 128 ĐEN CŨ (nguyên zin ) 5.900 LL CÒN HÀNG 98%
         
         
7P 32GB HỒNG CŨ  7.350 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ zin liền táo
7P 32GB ĐEN NHÁM  7.550 LL CÒN HÀNG 99% thay vỏ zin liền táo
         
7P 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 7.550 LL CÒN HÀNG 96%
7P 32GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 7.850 LL CÒN HÀNG 97%
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin ) 7.950 LL CÒN HÀNG 97%
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin ) 8.100 J CÒN HÀNG 98%
         
         
7P 128GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 8.600 J CÒN HÀNG 97%
7P 128GB ĐEN NHÁM CŨ (nguyên zin ) 8.700 LL CÒN HÀNG 97%
7P 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 8.900 LL,ZP CÒN HÀNG 97%
7P 128GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 8.600 LL,ZP CÒN HÀNG 96%
         
         

 

 

IPHONE  6S - 6S PLUS 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
6S 16GB VÀNG CŨ  3.150 J,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 16GB TRẮNG CŨ  3.050 X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 16GB HỒNG CŨ  3.050 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 16GB XÁM CŨ  3.050 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 32GB VÀNG CŨ  3.450 X,B CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 32GB HỒNG CŨ  3.350 X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 32GB XÁM CŨ  3.350 X,ZD CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 64GB VÀNG CŨ  3.750 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 64GB TRẮNG CŨ  3.650 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 64GB HỒNG  3.650 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6S 64GB XÁM CŨ  3.650 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6S 16GB HỒNG ,XÁM CŨ (nguyên zin ) 2.950 X CÒN HÀNG 97%
6S 16GB HỒNG CŨ (nguyên zin ) 3.150 X CÒN HÀNG 98%
         
6S 32GB XÁM CŨ (nguyên zin ) 3.450 LL CÒN HÀNG 98%
6S 32GB XÁM CŨ (nguyên zin ) 3.250 LL CÒN HÀNG 97%
         
6S 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 3.650 X CÒN HÀNG 97%
         
6S 16GB HỒNG ,XÁM CŨ (nguyên zin ) 2.700 X CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
6S 64GB HỒNG ,XÁM CŨ (nguyên zin ) 3.350 LL,X CÒN HÀNG kính xấu vỏ xấu
         
6SP 16GB XÁM   4.500 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 16GB HỒNG   4.500 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 16GB TRẮNG   4.500 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 16GB VÀNG   4.650 LL,X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6SP 32GB HỒNG   4.850 B,ZD CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 32GB XÁM    4.850 X CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6SP 64GB HỒNG  5.000 CH CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB XÁM  5.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB VÀNG  5.350 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
         
6SP 16GB VÀNG  (nguyên zin ) 4.500 LL CÒN HÀNG 97%
6SP 16GB HỒNG  (nguyên zin ) 4.400 J CÒN HÀNG 97%
6SP 16GB XÁM  (nguyên zin ) 4.400 LL CÒN HÀNG 97%
6SP 16GB XÁM  (nguyên zin ) 4.700 ZD CÒN HÀNG 98%
         

 

 

 

 IPAD GEN 6 2018 WIFI + 4G

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
GEN 6 32GB 4G HỒNG CŨ (nguyên zin ) 7.700 LL CÒN HÀNG 99%
GEN 6 32GB 4G TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 7.100 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
GEN 6 32GB 4G TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 6.600 LL CÒN HÀNG 96%,97%+300K
GEN 6 32GB 4G XÁM CŨ (nguyên zin ) 6.900 LL CÒN HÀNG 98%,99%+200K
         
GEN 6 32GB 4G VÀNG CŨ (nguyên zin ) LIKENEW BÁN MỚI OK 8.000 LL CÒN HÀNG LIKENEW
GEN 6 32GB 4G HỒNG CŨ (nguyên zin ) LIKENEW  BÁN MỚI OK 8.000 LL CÒN HÀNG LIKENEW
GEN 6 32GB 4G TRẮNG CŨ (nguyên zin ) LIKENEW  BÁN MỚI OK 7.600 LL CÒN HÀNG LIKENEW
GEN 6 32GB 4G XÁM CŨ (nguyên zin ) LIKENEW  BÁN MỚI OK 7.400 LL CÒN HÀNG LIKENEW

 

  PIN PSE - FULL DUNG LƯỢNG 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
BẢO HÀNH PIN 6 THÁNG CÒN MỘC TEM,PIN KO NHĂN ,RÁCH        
PIN 6S PLUS -  DUNG LƯỢNG 2750 MAH 155      
PIN 6 PLUS -  DUNG LƯỢNG 2750 MAH 150      
PIN 6S - DUNG LƯỢNG 1750 MAH 130      
PIN 6G - DUNG LƯỢNG 1750 MAH 120      
PIN 5S - DUNG LƯỢNG 1500 MAH 95      
         
         

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Lưu ý : KHÔNG BẢO HÀNH .MÁY MẤT NGUỒN, NO ALL, MÀN HÌNH, PIN, ICLOUD

,MÁY KO KIỂM TRA ĐƯỢC IMEI
* Máy mới chưa active bao test 3 ngày *

* Máy cũ active rồi bao test 7 ngày *

Giờ làm việc : 9h -> 20h  . Chủ nhật : 9h -> 17h
Liên hệ : 0923.62.62.62 ( A Thuận ) - 039.8888.668 ( C Thi ) 
Địa chỉ  : 681 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 039.8888.668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 20:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 17:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227
 

Công Ty TNHH Thiên Minh