Shopping Cart

0 item(s) - $0.00
Your shopping cart is empty!

Thiên Minh giá sỉ

BẢNG GIÁ

 

 

 

 681 LÊ HỒNG PHONG P10 Q10 

LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K ĐẾN 700K

BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 20/1/2020

Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-19h) ,Chủ nhật (9h-16h)

BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG. 
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN

 

TỪ MÁY 7G TRỞ LÊN BAO PIN 84% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

MÁY 6S - 6SP BAO PIN 83% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI

LIKENEW = MÁY NGUYÊN ZIN 

 

IPHONE NEW CHƯA ACTIVE 
 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
12 64GB ĐEN , ĐỎ   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 64GB ĐỎ,TRẮNG, XANH DƯƠNG , XANH LÁ   VN 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 128GB XANH DƯƠNG , XANH LÁ   VN 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
         
12 PRO 128GB ĐEN , XANH, VÀNG NEW   VN 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO 128GB TRẮNG , VÀNG NEW   ZA 2 SIM  GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO 128GB ĐEN , TRẮNG ,VÀNG ,XANH NEW   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO 256GB ĐEN , XANH , TRẮNG , VÀNG NEW   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
         
12 PRO MAX 128GB  ,XANH NEW   VN 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO MAX 256GB ĐEN ,XANH ,VÀNG NEW   VN 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
         
12 PRO MAX 128GB TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW   ZA 2 SIM  GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO MAX 256GB XANH ,VÀNG NEW   ZA 2 SIM  GỌI CHƯA ACTIVE
         
12 PRO MAX 128GB ĐEN . TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO MAX 256GB ĐEN . TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
12 PRO MAX 512GB ĐEN . TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW   LL 1 SIM GỌI CHƯA ACTIVE
         
12 64GB ĐEN ,ĐỎ   LL 1 SIM GỌI  
 
 
 
IPHONE PRO - PRO MAX
 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
11 PM 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )HẾT BH Pin 88,89 18.400 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 300K
11 PM 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )HẾT BH  Pin 88,89 18.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 300K
11 PM 64GB XANH CŨ (nguyên zin )HẾT BH  Pin 88,89 19.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
11 PM 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin )HẾT BH  Pin 9X 19.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
11 PRO 256GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) THAY MH ÉP KÍNH 16.700 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
11 PRO 256GB XANH CŨ (nguyên zin )  17.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
 
 
 
IPHONE XS - XS MAX - IP 11
 

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 12.300 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
XS MAX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 12.350 QL ,LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
XS MAX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) KÍNH ÉP 12.300 QL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
XS MAX 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin )  12.800 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
COMBO 4 ĐEN 3 TRẮNG 3 VÀNG 12.400 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
XS MAX 256GB ĐEN  CŨ (nguyên zin ) 12.900 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
XS MAX 256GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 13.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
COMBO 4 ĐEN 5 VÀNG 13.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
         
         
XS 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) 9.350 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
XS 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 9.550 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98%
XS 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 9.850 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
COMBO 3 ĐEN 3 VÀNG 9.500 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
COMBO 5 ĐEN 5 VÀNG 9.400 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99%
         
XS 256GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 10.400 J/A CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 99%+ 200K
         
IPX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 8.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
IPX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 8.400 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
COMMO 5 TRẮNG  8.300 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
COMMO 10 TRẮNG  8.200 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 99% 
 
 
 

IPHONE  8G - 8PLUS 

 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
8P 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) 7.550 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
8P 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) 7.650 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN 98% 
         
8P 64GB ĐEN CŨ  7.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin
8P 64GB TRẮNG CŨ  7.100 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin
8P 64GB VÀNG CŨ  7.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin
8P 64GB ĐỎ CŨ  7.200 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay new zin

 

 

IPHONE  7G- 7PLUS 

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
7P 32GB HỒNG CŨ  5.250 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB ĐEN NHÁM  5.350 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB TRẮNG CŨ  5.350 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB VÀNG CŨ  5.450 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ mh đen đốm đỏ 5.000 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
7P 128GB ĐEN BÓNG CŨ  6.050 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐEN NHÁM CŨ  6.150 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 128GB ĐỎ CŨ  6.250 LL GỌI 99% vỏ thay liền táo
         
7P 128GB ĐEN BÓNG CŨ (nguyên zin )  6.00 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN  97%
7P 128GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) KÍNH ÉP 6.000 LL CÒN HÀNG MÁY ZIN  97%
7P 128GB HỒNG CŨ ko vân tay vô mh đen thấy đốm đỏ  4.800 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
7P 256GB ĐEN NHÁM CŨ  6.350 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
7P 256GB ĐEN BÓNG CŨ  6.250 LL CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo

 

 

 

IPHONE - 6SP 

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
         
6SP 32GB HỒNG CŨ 3.550 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 32GB XÁM CŨ 3.550 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
         
6SP 64GB HỒNG CŨ 3.750 LL,J CÒN HÀNG 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB XÁM CŨ 3.750 LL,J GỌI 99% vỏ thay liền táo
6SP 64GB TRẮNG CŨ 3.750 LL,J GỌI 99% vỏ thay liền táo

 

 

 

 

 

  PIN IPHONE SẢN XUẤT CHUẨN EU ĐÚNG DUNG LƯỢNG

 
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
BẢO HÀNH PIN 12 THÁNG         
Điều kiện còn mộc tem ,ko rách nhăn phù pin .        
MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU GIÁ TỐT        
PIN 8PLUS DUNG LƯỢNG 2691MAH 140      
PIN 7PLUS TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 3300MAH 170      
         
PIN 7G DUNG LƯỢNG 1950MAH 115      
PIN 7G TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 2200MAH 135      
         
PIN 6S PLUS DUNG LƯỢNG 2750MAH 130      
PIN 6S DUNG LƯỢNG 1715MAH 105      
         

 

 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

* KHÔNG BẢO HÀNH . Máy mất nguồn , mất imei , treo cáp ,icloud ,màn hình .E-SIM

* Máy mới chưa active bao test 3 ngày * Active bằng sim việt nam .Không thử active bằng Mỹ nào kể cả Verizon.

* Máy cũ active rồi bao test 7 ngày * đổi trả trong vòng 3 ngày ( còn tem )

* Máy cũ bung tem không bảo hành camera,màn hình,vân tay.

Giờ làm việc : 9h -> 19h  . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.62.62.62 ( Thuận ) - 039.8888.668 ( Thi ) 
Địa chỉ  : 681 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10

ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CTY TNHH THIÊN MINH
Địa chỉ 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại 0923.62.62.62 Anh Thuận - 039.8888.668 Chị Thi
Giờ làm việc

Ngày thường:  9:00 -> 20:00
Chủ Nhật : 9:00 -> 17:00

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trần Chiếm Đức Thuận
1. Vietcombank
0511003773230
2. Đông Á
0108920462
3. ACB
90481609
4. Sacombank
060066852401
5. Agribank
​6220205265227

4. Techcombank
19034341672018

Công Ty TNHH Thiên Minh